Malpera Fermî ya Şehîdan

PKK İnternet Sitesi

PAJK İnternet Sitesi

Gerilla TV

YJASTAR Sitesi

 

Özgürlük öncümüz PKK’nin resmi kuruluşunun 40. yılına giriyoruz. Kürt özgürlüğünün 40. yılına adım atıyoruz. 40. tarihi Kasım’ını yaşıyoruz. Öncelikle daha şimdiden PKK’nin 39. resmi kuruluş yıl dönümünü başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşlara halkımıza ve insanlığa kutlu olmasını, başarı ve zafer getirmesini diliyoruz. 

Önder Apo’nun “benim gizli ruhum gibiydi” dediği Haki Karer yoldaş şahsında tüm parti şehitlerimizi, 40 yıllık mücadelede toprağa düşen tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Anılarını yaşatma ve amaçlarını başarma sözümüzü yeniliyoruz. 40. PKK yılında özgürlük, eşitlik, kardeşlik, demokrasi için mücadele eden her kesi selamlıyor ve başarı dileklerimizi ifade ediyoruz.

PKK Yeni Bir Önderliksel Doğuşu İfade Ediyor

Bilindiği gibi partimiz PKK, bir Önderlik ve şehitler hareketi olarak doğup bu güne gelmiş bulunuyor. Bugün resmi kuruluşunun 40. yılına girerken aslında Önderliksel doğuşunda 45. yılını yaşıyoruz. Önder Apo; “PKK’nin resmi kuruluş tarihi önemlidir, ama ondan daha önemlisi resmi kuruluştan önceki hazırlık sürecidir” dedi. Çünkü PKK’nin temelleri orada atıldı. PKK’nin ruhu, duygusu, felsefesi, ideolojisi, strateji ve taktikleri o dönemde oluştu. Önderliksel doğuş ve ideolojik grup olma yeni bir yaşama adım atma o dönemde gerçekleşti. PKK’nin nasıl yaşayacağı sorusuna cevabı Önder Apo o süreçte verdi. Hazırlık süreci de diyebileceğimiz veya daha doğru ve resmi adıyla Önderliksel doğuş ve ideolojik grup ve ‘Gençlik Hareketi’ diye tanımladığımız süreç çok güçlü yaşanmış temel çok sağlam atılmış ki, üzerinden 40 yıl gibi uzun bir süre durmadan savaşan, direnen, kahramanlıktan kahramanlığa koşan büyük bir özgürlük yürüyüşü gerçekleştirilmiş bulunuyor. Kahramanlık çizgisinde hareket eden bir özgürlük hareketi ve Özgürlük Mücadelesi gerçekleştirilmiş oluyor.

Önder Apo, PKK’nin Haki Karer yoldaşın anısının örgütlenmesi olduğunu söyledi. PKK tarihini şehitler zinciri halkalarının oluşturduğunu ifade etti. “Şehitler PKK’lidir” dedi. PKK’yi bir şehitler partisi olarak tanımladı. Önderlik gerçekleşmesinin şehitler çizgisinin sahiplenilmesi, savunulması, uygulanması, geliştirilmesi ve sözcülüğünün yapılması olarak tanımladı. Dolayısıyla PKK bir Önderliksel çıkış olarak başladı. Yeni bir Önderliksel doğuşu ifade etti ve bir Önderliksel ve şehitler hareketi olarak 45 yıllık yakın geçmiş tarihe damgasını vuran bir hareket biçiminde gelişti. Bu büyük özgürlük yürüyüşünde Kürt halkı, Kürt gençliği, kadınları, emekçileri insanlığa yol gösteren, tarihe iz bırakan önümüzdeki tarihsel süreci aydınlatan yeni bir Önderlik gerçekleşmesi yarattı. İnsanlığa 21. yüzyıl Önderliğini armağan etti.

Bu 40 yıl içerisinde Kürt halkı, gençliği ve kadınları her zaman doğru yolu doğru yaşamı gösteren her yerde her zaman güç kaynağımız olan, birliğin ve direnişin harcı olan büyük bir kahramanlar ordusu, şehitler ordusu yaratmayı başardı. O şehitler ki, gerçekten de her biri Kürdistan’ın dört bir alanından kopup gelen özürlük aşkı için koşan, özgür yaşamdan başkasını kabul etmeyen tarihin en cesur, en fedakar, en dürüst ve samimi insanlarıydılar. Önder Apo’nun deyimi ile, ‘yoldaşın alnını altın yıldızlara değdiren’ oldular. Büyük bir Önderlik gerçekleşmesini 21. yüzyılın başında ortaya çıkardılar. Yenilmez bir özgürlük öncüsü olarak PKK’yi var ettiler. Kahramanlar ordusu olarak gerilla ordumuzu yarattılar. Demokratik Uluslaşma için büyük bir birikim, ruh ortaya çıkardılar. Kadın özgürlüğünün temsilcisi ve gerçekleştiricisi oldular. Dolayısıyla 40. yılda Önderlik ve şehitler çizgisinde doğru ve yeterli partileşme, gerillalaşma daha çok gelişecek, Önderlik çizgisinde daha doğru partileşeceğiz. Parti öncülüğünde daha güçlü gerillalaşacağız. Gerilla tarzıyla daha büyük savaşacağız ve 40. parti yılını daha doğru partileşme daha güçlü gerillalaşma ve daha yaygın Demokratik Uluslaşma haline getireceğiz. 40. yılı Önder Apo’nun, ‘Özgür Yaşar ve Çalışır Koşullara’, Kürdistan’ın ise özgürlüğe kavuştuğu bir yıl haline getireceğiz.

45 Yıllık Kesintisiz Bir Önderlik Yürüyüşü Var

Bir Önderlik ve şehitler hareketi olarak, partimizin 40. zafer yılı hedefi kesinlikle budur. PKK, 45 yıllık bir Önderlik hareketi olarak yarım asrı bulan tarihi bir hareket haline gelmiştir. Resmi kuruluşunun 40. yılına girmektedir. 40 yıl az değildir. Değil Kürdistan tarihi insanlık tarihinde bile özünden, felsefesinden, ideolojik-politik çizgisinden sapmadan 40 yıl gibi bir süre kesintisiz devam etmiş özgürlük hareketi az bulunur. Kürdistan tarihinde ise zaten böyle bir gerçeklik yoktur. Şimdiye kadar Kürdistan özgürlüğü için gerçekleştirilen çıkışlar değil 40 yıl çoğu zaman 40 ay bile devam etmemiştir, hatta 40 güne bile ulaşmadan ezilen, tasfiye edilen özgürlüksel çıkışlar arayışlar çok olmuştur.

Bütün bunlar dikkate alınırsa 40 yıl gibi bir süre kesintisiz bir biçimde doğuş çizgisinde, Önderlik çizgisinde sürekli gelişen bir özgürlük mücadelesini yürütmüş olması PKK’nin Kürt halkı ve Kürdistan için yeni bir tarih yarattığını açıkça göstermektedir. Gerçekten de PKK’nin kuruluşu Kürt miladı olmaktadır. Sömürgeci soykırımcı rejim altında yok oluşa giden tarihe dur denilerek, Önder Apo’nun ruhu bilinci ve yönetimiyle PKK öncülüğünde Özgür Kürdistan’ın, Özgür Kürtlüğün yeniden doğduğu, dirildiği bir tarih başlatılmıştır. İşte bu tarihin 40. Kürt özgürlük yılına giriyoruz. 40. özgür insanlığına giriyoruz. Benzer biçimde Önderlik gerekleşmesi açısından bu gerçeklik yakıcılığını daha fazla korumaktadır. Her ne kadar son 19 yılı İmralı işkence sistemi altında tarihin en büyük direnişiyle geçmiş olsa da 45 yıllık kesintisiz bir Önderlik yürüyüşü vardır. Tarihte 45 yıl gibi uzun bir süre düşüncesini geliştiren ve düşündüklerini zorluklarla da olsa hayata geçirmeyi başaran Önderlik sayısı azdır. Önder Apo bu az olanı başaran, dolayısıyla da evrenselleşen bütün insanlığa yol gösterir konuma ulaşan bir tarihsel Önderlik olmuştur. Özgürlük Önderliğidir. Özgür kadın Önderliğidir. Gençlik Önderliğidir. Halklar Önderliğidir. 21. yüzyılın özgür ve demokratik yaşamının felsefesini, teorisini, ideolojik-politik çizgisini ve eylem hattını ortaya çıkartmış kendi kişiliğinde ve Kürdistan Özgürlük mücadelesinde yaratmış olan bir Önderliktir. Dolayısıyla 45 yıl en vahşi faşist soykırımcı saldırı altında küresel kapitalizmin gericiliğin saldırıları altında direnerek bu saldırıları kırıp ortaya çıkartıp yeni bir özgür yaşam felsefesini, teorisini, ideolojik-politik çizgisini parti ve gerilla öncülüğünü, kadın ve gençlik hareketini, halk mücadelesini ortaya çıkartabilmek herhalde bu dünyanın en zoru olsa gerek. İşte Önder Apo 45 yıllık büyük özürlük yürüyüşünde bu tarihsel zorluğu başarmış, partimiz öncülüğünde halkımızı 40. özgürlük yılana görkemli giriş yapar hale getirmiştir.

PKK, Hilvan direnişi gibi yokluklar ortamında faşist soykırımcı rejime karşı gelişen ve zafer kazanan tarihi bir direnişin ateşi içerisinde doğmuştur. PKK’nin kuruluşuyla Hilvan direnişinin zaferi aynı güne denk gelmiştir. Kuruluşunun birinci yılında Siverek direnişi gibi büyük bir gerilla hareketini örgütlemiş, ikinci yılında faşist sömürgeci TC sistemini 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesini yapmak zorunda bırakmıştır. Kuruluşunun 3. ve 4. yılında ise bir yandan tarihin en büyük direnişlerinden olan Diyarbakır Zindan Direnişini geliştirirken diğer yandan yurtdışı çalışmalarını örgütlemiş ve yurtdışını da özgürlük için yaşanan ve direnilen bir alan haline getirmeyi başarmıştır.

Kuruluşunun 6. yılında 15 Ağustos 1984 Büyük Gerilla Atılımını yaratarak Kürdün ölmediğini ve özgür yaşamda sonuna kadar ısrarlı ve kararlı olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu atılım ki, Önder Apo’nun değimi ile, ‘bir ısrarın, bir inadın, bir yaşam tutkusunun, bir ruhun her olumsuzluğa karşı direnerek var ve özgür olmada içine girilen ısrar ve iddianın atılımı olmuştur.’ Eruh ve Şemdinli’de sömürgeci soykırımcı gericiliğe sıkılan kurşun bütün Kürdistan’ı, Kürt halkını, gençlerini ve kadınını aydınlatarak, zindan direnişçilerinin oluşturduğu özgürlük köprüsünden yürüyüp yeni bir dünyaya, özürlük için direnme dünyasına yürümelerini sağlatmıştır.

40. zafer yılına girmekte olan partimiz PKK, kuruluşunun 12. yılında halk serhildanlarını ortaya çıkartmış ve Ulusal Diriliş Devrimini başarmıştır. Ulusal Diriliş Devrimi, öze dönmeyi ulusal ve toplumsal kimliğini sahiplenmeyi, asimilasyona dur demeyi, sömürgeci soykırımcı sistemden kopmayı, yeni bir insan ve toplum olmaya karar verip yürümeyi ifade etmektedir.

Kürt özgürlük yaşamı, özgür yaşam çizgisinde Demokratik Toplumu ve Demokratik Kürt Uluslaşması böyle bir devrimle birlikte başlamıştır. Kuzey Kürdistan’da gelişen bu devrimin Kürdistan’ın diğer parçalarında yarattığı etki, Güney Kürdistan’da dolaylı da olsa günümüze kadar gelen ulus-devletçi kuruluşuna yol açmıştır. Bu büyük özgürlük dirilişine topyekun faşist özel savaşla saldıran gericiliğe karşı 93-98 tarihi gerilla direnişini örgütlemiştir. Tüm gücüyle saldırmasına rağmen Önder Apo’yu, gerillayı, Kürt halkını durduramayan, yenilgiye uğratamayan inkar ve imha sistemi, küresel kapitalist hegemonya 1998’in Ekim ayında PKK’nin kuruluşunun 20. yılında Uluslararası Komplo gibi hileli ve zalimce bir saldırı yöntemini kullanarak Önder Apo’ya saldırıp PKK’yi ezmek ve bu temelde Kürt özgürlüğünü duygu da, umut da, örgüt ve eylemde yok ederek Kürt soykırımını tamamlamak istemiştir.

PKK’nin 40 yılının ilk 20 yılı Kürdistan ve Ortadoğu’da Önder Apo büyük zorluklarla mücadele ederek her şeyi yoktan var etti. Sıfırdan başlayarak geliştirdi. Kürt halkı için varlığın ve özgürlüğün ruhunu, duygusunu, düşüncesini, teorisi, ideolojik-politik çizgisini, strateji ve taktiklerini yarattığı, büyük bir eğitim faaliyeti ile partileşmeyi, ordulaşmayı, Özgür Kadın Hareketini yarattığı süreç olmuştur.

 40. PKK Yılı İmralı Tecrit Ve İşkence Sisteminin Tümden Parçalandığı Bir Yıl Olacaktır 

İkinci 20 yılın 19 yılı da tarihi Uluslararası Komplo saldırısına karşı İmralı işkence sistemine karşı Önderlik mücadelesi öncülüğünde partimizin gerilla ve halk hareketimizin büyük ve tarihi direnişiyle geçmiştir. Şimdi 40. yıla bu temelde girilmektedir. Bu aynı zamanda Uluslararası Komploya karşı direnişin de 20. yılına girmeyi ifade etmektedir. Nasıl ki, PKK’nin ilk 20 yılında her şeyi büyük zorluk ve engellere rağmen yoktan var eden büyük bir direniş yürütülmüş ve başarılı bir sonuç alınmışsa, ikinci 20 yılda da tüm bu kazanımları ve gelişmeleri vahşi saldırılarla yok etmek isteyen, uluslararası komplocu güçlere bunların yürüttüğü faşist soykırımcı saldırılara karşı tarihin en büyük direniş mücadelesi verilmiştir.  Bir günde Önder Apo’yu yok etmeyi, 6 ayda PKK’yi tasfiye etmeyi ve böylece Kürd’ün özgürlük umutlarını bir daha dirilmecesine tarihe gömmeyi hedefleyen ve planlayan Uluslararası Komplo, 20 yıldır yürütülen bu büyük direnişle boşa çıkartılmış, parçalanmış ve tümden yenilginin eşiğine getirilmiştir. Kuşkusuz ilk 20 yılın kazanımları büyük ve tarihidir. Ama aynı zamanda ikinci 20 yılın tarihi direnişinin ortaya çıkardığı sonuçlar da en azından ilk 20 yıldaki kadar tarihi ve önemlidir.

Her şeyi 6 ayda bitirmek isteyen sömürgeci ve soykırımcı sistem, 20 yıldır tüm gücüyle saldırmasına rağmen başarılı olamamıştır. Uluslararası Komplo boşa çıkartılıp başarısız kılınarak bugün artık tümden yenilgiye uğratılıp tarihin çöp sepetine atılacak bir konuma getirilmiştir. Bu düzeyde zayıf, parçalı, umudunu ve iddiasını kaybetmiş, kendi içinde bir birine düşmüş bir konuma sokulmuştur. Şimdi artık komployu yenmenin ve tarihin çöp sepetine atmanın zamanıdır. Önder Apo’yu imha ederek ve PKK’yi tasfiye edip Kürt özgürlüğünü yok etmeyi hedefleyen Uluslararası Komplo gerçeği şimdi kendisi yenilip yok olma noktasına getirilmiştir. 40. PKK yılı Uluslararası Komplonun tümden yenilgiye uğratılıp tarihin çöp sepetine atıldığı bir yıl olacaktır. 40. PKK yılı İmralı tecrit ve işkence sisteminin tümden yıkılıp parçalandığı, insanlığın alnındaki bu kara lekenin yok edildiği, insanlığın başı dik alnı ak geleceğe umutlu ve kararlı bakan, kendi tarihi ile barışık ve tutarlı olan bir noktaya getirildiği bir yıl olacaktır. 40. PKK yılına dönük PKK hareketi olarak önemli bir hedefimiz de budur. Komploya karşı mücadele de her türlü hile ve oyuna karşı direnildiği gibi, ağır işkenceye baskıya en kapsamlı askeri imha saldırılarına ve siyasi soykırımlara karşı da direnilmiştir. Uluslararası Komplo saldırısı ilk günde boşa çıkartıldığı gibi, 6 ayda da boşa çıkartılmış, 20 yılda da boşa çıkartılması sağlanmıştır.

Komploya karşı mücadele içerisinde parti öncülüğümüz Kuzey Kürdistan’da olduğu gibi Kürdistan’ın diğer parçalarında da Özgürlük Hareketini var etmeyi ve özgürlük umutlarını yeniden yeşertmeyi gerçekleştirmiştir. 

Parti kuruluşumuzun 23. yılında Önder Apo, AİHM savunmasını geliştirerek, ‘Demokratik Ortadoğu Özgür Kürdistan’ çözüm projesini ortaya koymuş, 26. yılında paradigma değişimini gerçekleştirerek PKK’yi devlet odaklı ve iktidar endeksli bir parti olmaktan çıkartıp kadın özgürlüğüne ve toplumsal ekolojiye dayalı bir demokratik toplum paradigmasını esas alan bir parti haline getirmiştir. Demokratik Komünalizmi öngören bir demokratik sosyalist parti yapmıştır, ulus devletçiliğin tüm ilke ve etkilerinden kurtararak Demokratik Ulus öncülüğünü yapan bir parti düzeyine taşımıştır. Bütün bunlar baştaki doğuş kadar, büyük önem arz eden yeni doğuşlar olmuştur. Önder Apo’nun, ‘3. Önderliksel doğuş’ olarak tanımladığı bu süreç, sadece Kürdistan için ve PKK için bir Önderliksel doğuş olmayı da aşarak tüm insanlık için, evrensel özelliklere sahip bir özgürlük Önderliğinin doğuşuna tanıklık etmiştir. Bu temelde geliştirilen Demokratik Özerklik ve Demokratik Konfederalizm mücadelesi içerisinde dört parça Kürdistan’da şimdiye kadar tarihi öneme sahip gelişmeler ortaya çıkartılmıştır.

Önder Apo Ortadoğu’dan Yeni Bir Uygarlık Sürecini Başlatmıştır

Bu temelde resmi kuruluşunun 34. yılında Rojava Özgürlük Devrimi’nin başarılmasını sağlamış 37. ve 38. yıllarında da Kuzey Kürdistan’ın en büyük tarihi direnişlerinden olan Cizre ve Sur öncülüğündeki Demokratik Özyönetim Direnişlerinin geliştirilmesini gerçekleştirmiştir. AKP-MHP ve DAİŞ faşizmine karşı son 3 yıl içerisinde yürüttüğü mücadelede sadece Kürdistan’ın özgürlüğünü yakınlaştırmakla kalmamış aynı zamanda Demokratik Ortadoğu Devrimi’ni başlatarak elle tutulur hale getirmiştir. Böylece insanlık için Ortadoğu’da başlayan yeni bir özgür yaşam umudu ortaya çıkartmıştır. Ortadoğu’dan yeni bir uygarlık sürecini başlatmıştır. İnsanlığı yeni bir sisteme, Demokratik Uygarlık Sistemine götürecek olan tarihi bir süreci başlatmıştır.

Şimdi 40. yıla böyle büyük ve kapsamlı bir mücadele içerisinde girilmektedir. AKP-MHP ve DAİŞ faşizmine karşı Kuzey’de, Rojava’da, Başûr’da süren mücadele büyük zaferlerle gelişerek önemli bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta zaferin eşiği olarak tanımlanabilir. Rojava’da kazanılan zaferler Şengal ve Kobane direnişi öncülüğünde DAİŞ faşizmine karşı vurulan darbe Ortadoğu’da halkların başına bela edilen DAİŞ faşizmini yok oluşa götürerek tüm insanlığı böyle bir faşist beladan kurtarmanın öncülüğünü yapmış durumdadır. Bu gün bu mücadele DAİŞ’i tarihten silerek Ortadoğu için, halkların Demokratik özerklik ve Demokratik Konfederalizm çizgisinde kendilerini özgürce örgütleyip kardeşte birleştirecekleri demokratik bir sisteme yürümenin önünü açmıştır. 

PKK’nin resmi kuruluşunun 40. yılına hem böyle büyük bir mücadele içerisinde hem de zaferin eşiğine gelmiş bir özgürlük mücadelesi konumunda girilmektedir. PKK geçen süreçte yürütülen mücadele ile beş cephede savaşan bir hareket haline gelmiştir. 40. yılda tüm cephelerde Devrimci Halk Savaşı Stratejisi temelinde yürüteceği gerilla ve halk direnişiyle tarihin en büyük zaferlerini kazanacak güçlü ve kalıcı siyasi gelişmeleri ortaya çıkartacaktır. Uluslararası Komployu yerle bir ederek İmralı sistemini parçalayarak Önder Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşmasını sağlayacak, bütün parçalarda Kürdistan’ın özgürlüğe kavuşmasını güçlü bir biçimde gerçekleştirecektir. 3 yıldır AKP-MHP ve DAİŞ faşizmine karşı yürütülen mücadele ile kazanılan tarihi başarılar 40. PKK yılında elde edilecek büyük zaferler için ciddi bir hazırlık düzeyini ifade etmiştir. Şimdi büyük ve tarihi direnişlerin ortaya çıkardığı birikimlerden oluşan güçlü hazırlığa dayalı olarak 40. PKK yılında geliştirilecek devrimci direniş hamleleri Kürdistan Özgürlük Devrimini zafere taşıdığı gibi Demokratik Ortadoğu Devrimini de elle tutulur ve yaşanır bir olgu haline getirecektir. Bunu sağlayacak bir gerilla ve halk direnişini 40. PKK yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  40. yılı birde bu temelde şimdiye kadar olanları kat kat aşan büyük bir gerilla hamlesi gerilla direnişi, halk direnişi yılı olarak ele alıyoruz. Gerillacılığın bütün özelliklerinin doğru ve yeterli bir biçimde gerçekleştirildiği,  gerilla savaşının bütün inceliklerinin ve derinliklerinin hayata geçirilerek her türlü faşist soykırımcı saldırganlığın yerle bir edildiği bir yıl olarak öngörüyoruz.

40. PKK yılana girerken tarihi büyük hedeflerimizden biri de bu oluyor. Demek ki, 40. PKK ve PKK öncülüğündeki büyük özgürlük yılına, özgürlük için direniş yılına her bakımdan hazırlıklı, iddialı, önüne büyük amaçlar koymuş ve bunları mutlaka başarma iddiasına ve inancına sahip olarak yürüyoruz. İnkarcı ve imhacı gericilik tek tek ve bütünlüklü ittifak halinde tüm gücüyle saldırıyor. AKP-MHP faşizmi topyekun özel savaş konsepti temelinde tüm gücünü Özgürlük Hareketimizi ezmek için seferber ediyor. Bizde hareket ve halk olarak tüm bu topyekun faşist soykırımcı saldırganlığa karşı Devrimci Halk Savaşı Stratejisi ile topyekun direniş içerisinde bulunuyoruz.

40. PKK yılına Devrimci Halk Savaşı çizgisinde savaşarak giriyoruz. Hareket ve halk olarak topyekun direnişi yürüterek giriyoruz. Şimdiye kadar söz konusu direnişlerin ortaya çıkardığı birikim temelinde 40. PKK yılında büyük zafer elde etmeyi önümüze hedef olarak koymuş bir biçimde giriyoruz. Bu bakımdan da PKK’nin 40. yılını daha şimdiden Önderlik ve şehitler çizgisinde büyük partileşme büyük gerillalaşma, daha doğru ve güçlü savaşarak Demokratik Özerklik Devrimini her alanda zafere götürme, Demokratik Ulus İnşasını güçlü bir biçimde geliştirme ve gerçekleştirme yılı olarak ilan ediyoruz. 40. yılın her ayında, her haftasında, her gününde, her saniyesinde Önderlik ve şehitler gerçeğini ruhumuzda, duygumuzda, düşüncemizde derinliğine duyarak, anlayarak, özümseyerek partileşmeyi, Önderlik felsefesini, ideolojik-politik çizgisini, örgüt ve eylem anlayışını, tarz üslup ve temposunu en yüksek düzeyde özümseyen kavrayan böylece Apo’cu partileşmeyi en güçlü bir biçimde geliştiren ve gerçekleştiren bir yıl yapacağız. 40. parti yılı her şeyden önce Önderlik ve şehitler çizgisinde büyük partileşme yılı olacak. Önderlik ve şehitler gerçeğini en doğru derinlikli kavrama ve özümseme yılı olacak. Önderlik ve şehitler çizgisinde en derin eleştiri ve özeleştiriyle kendimizi yeniden yaratma, profesyonel fedai militan haline getirme, Apocu militanlığın bütün özelliklerini şahsında taşıyan fedai militanlar haline gelme yılı yapacağız.

HPG ve YJA-Star Gerillacılığı 40 yılda Agitlerin, Zilanların Ordusu Olduğunu Dost-Düşman Herkese Gösterecektir

Böyle bir partileşme ile birlikte ve bu partileşme öncülüğünde 40. yılı doğru gerillalaşmanın daha büyük gerillalaşmanın yılına dönüştüreceğiz. Hem gerillayı büyüteceğiz hem de ideolojik ve askeri olarak daha çok eğiteceğiz. Önderlik ve parti çizgisinde Demokratik Modernite gerillacılığını tüm yönleriyle açığa çıkartacağız. Yaşamda ve savaşta Demokratik Modernite çizgisini başarıyla uygulayan bir gerillacılığı böyle bir süreçte var edeceğiz. Parti ve gerilla öncülüğünde tüm cephelerde faşist soykırımcı gericiliğe karşı Devrimci Halk Savaşı Stratejisiyle büyük işler gerçekleştirerek bir yandan gericiliği yenilgiye uğratıp tarihin çöp sepetine atan, diğer yandan demokratik toplum örgütlülüğünü, Demokratik Özerklik çizgisinde adım adım her alanda geliştiren ve gerçekleştiren bir devrimci çalışmanın sahibi olacağız. Önderlik çizgisinin partileşmede, gerillalaşmada ve demokratik uluslaşmada en çok ve en doğru uygulandığı en büyük başarılar kazandığı yıl PKK’nin 40. mücadele ve zafer yılı olacak.  40. yıl için hedeflerimiz böyle büyük ve kapsamlıdır. Önder Apo; “hedefi büyük olanın çabası da büyük olur” dedi. Dolayısıyla şimdiye kadar 40 yıl içerisinde önümüze koyduğumuz hedeflerin tümünü bu 40. yılda önümüze koyarak çabamızı da büyüteceğiz. Apo’cu tarz üslup ve tempoyla her alanda daha büyük savaşıp daha büyük kazanmayı esas alacağız. PKK, 40. yılında Önderlik çizgisi Kürdistan’da uygulandığı gibi Ortadoğu’yu ve insanlığı daha çok etkileyen ve aydınlatan bir çizgi haline gelecek. Önderlik çizgisinde partileşme derinleşecek PKK ve PAJK öncülüğü her yerde bizi birleştiren, doğruya çeken, cesaret ve fedakarlık kazandıran ve kahramanca yürüten bir öncülük olacak. HPG ve YJA-Star gerillacılığı 40 yılda oluşturduğu kahramanlık çizgisini bu 40. yılda zirveye taşıyarak Agitlerin, Zilanların ordusu olduğunu dost-düşman herkese gösterecek. Bunu dört parça Kürdistan’da yapacak, bu konuda ihtiyacı olan tüm halklara ve ezilen kesimlere güç ve destek verecek.

Nasıl ki, Kürdistan’da ölüyü diriltmeyi, zayıfı güçlendirmeyi, yoktan yaratmayı başardıysa son Şengal ve Kobane direnişlerinde görüldüğü gibi, faşist soykırımcı güçlerin saldırılarına karşı direnerek her türlü katliamcı soykırımcı saldırıyı durdurma ve yenilgiye uğratma başarısını yarattıysa 40. parti yılında tüm ezilenlere doğru yolu göstermek kadar onların özgürlük için bilinçlenip örgütlenmelerine ve eyleme geçmelerine de gücü oranında katkı sunacak, destek verecek. Ruh, coşku, heyecan katacak, ilham verecek. Kürdistan’da ve Ortadoğu’da geliştirdiği faşizme ve sömürgeciliğe karşı kahramanlık çizgisindeki özgürlük direnişiyle tüm ezilenlerin önünü aydınlatacak. Tüm ezilenler için büyük bir ilham kaynağı coşku ve heyecan kaynağı haline gelecek.

40. yılda Komelan Ciwan ve KJK öncülüğünde KCK örgütlenmesini yani Demokratik Konfederalizmin örgütlülüğünü ve Demokratik Ulus İnşasını Kürdistan’ın her tarafında çok güçlü bir biçimde gerçekleştireceğiz. Halkı Önderlik çizgisinde daha güçlü eğitip daha çok örgütleyeceğiz. Komün ve meclis esasına dayalı olarak kooperatifler ve akademik sistemi, toplum eğitimini ve örgütlülüğünü tüm cephede seferberlik düzeyinde yürüteceğiz. Parti ve gerilla öncülüğünde her türlü gericiliğe karşı yürüttüğümüz büyük direnişin sonuçlarını toplumun demokratik eğitimi ve örgütlenmesiyle kalıcı kılacağız. Demokratik Konfederalizm inşasıyla insanlık için iktidarcı ve devletçi sisteme alternatif olan yeni bir yaşamı var oluşu ortaya çıkaracağız.

100. yılına giren Ekim Devrimi’nin amaçladığı ve önemli gelişmeler sağlamış olmasına rağmen sonuçta gerçekleştiremediği, iktidarcı ve devletçi sisteme alternatif olma amacını Kürdistan Özgürlük Devrimi ile ve bunu Demokratik Ortadoğu Devrimi haline getirerek Demokratik Konfederalizm çizgisinde biz yapacağız ve başaracağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız ve iddialıyız.

Tüm parti kadrolarının ve yurtsever halk güçlerimizin önüne böyle büyük ve iddialı hedefler koyuyoruz. Büyük düşünmek iddialı olmak, doğru çalışmak ve bu temelde kazanmak gerekir diyoruz. Eğer gerçekten Önderlik ve şehitler gerçeğini doğru ve yeterli anlayabilir, bu temelde parti öncülüğünün gereklerini gerillada, halk örgütlenmesi ve eyleminde siyasi diplomatik çalışmalarda propaganda ve ajitasyonda yeterli düzeyde uygulama ve temsil etme gücünü gösterirse 40. parti yılının tarihin en büyük kazanım yılı haline geleceğini en büyük devrim ve zafer yılı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önder Apo; “PKK’nin 10. kuruluş yıl dönümünde geçen 10 yılda yaptıklarımız, gelecek 10 yılda yapacaklarımızın aynasıdır” demişti. 39 yıldır yaptıklarımız parti olarak 40. yılda neler yapacağımızın en büyük aynası olmaktadır. 39 yılda yaptıklarımız kadar iş yapacağız, çalışacağız ve savaşacağız. 39 yılda kazandığımız kadar 40. yılda kazanacağız. İddiamız ve hedefimiz budur.

Bu temelde başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların halkımızın parti bayramlarını kutluyorum. Tüm yoldaşları Önderlik ve şehitler çizgisinde derin eleştirel ve özeleştirel sorgulama ve kendini eğitme temelinde daha güçlü partileşmeye, tüm HPG ve YJA-Star güçlerini komutan ve savaşçı yoldaşları Önderlik çizgisini daha derinden özümseme temelinde partileşmeyi geliştirmeye çağırıyorum. Bu temelde 40. parti yılının büyük mücadele ve savaş yılı olacağını ve büyük kazanımların gerçekleştiği yıl haline geleceğini daha şimdiden hedefliyor ve iddia ediyoruz.

Heval Abbas